Đây là một bản đồ tâm trí tổng kết chính quy tắc để tăng trong khi đọc kinh koran

Dần dần tôi có được cuộc hành trình, và tôi kiên trì

Bạn biết rằng tôi đọc, bạn có hiểu rõ, tôi không phải là một giáo sư của ả rập. Tuy nhiên, tôi vẫn là một giáo viên của khoa học và vì vậy, đam mê về việc chia sẻ và giảng dạy. Vì vậy, tôi chia sẻ tôi hôm nay những gì tôi đã học được, hiểu và làm chủ được với hy vọng rằng nó sẽ cho phép anh để cũng xem thiết năm. Xin vui lòng tha thứ cho tôi nếu bạn nuôi dạy lỗi, tôi đã tìm kiếm cho trang web này, có sự chấp thuận của đấng sáng Tạo của tôi

About