Địa chỉ trong ngày, rất nhiều người đàn ông mơ ước nhưng rất ít người được những người vượt qua cho các hành động (tôi không đếm bò, mà khen phụ nữ như thịt trước khi xử lý của p**** khi họ từ chối để ngăn chặn).

Tại sao đi đến một câu lạc bộ hoặc quán bar và rất nhiều khó khăn (physionomiste, tiếng ồn, cạnh tranh, rượu) khi bạn có thể làm cho nó gặp hàng ngày.

Bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để làm điều đó, giống như tôi

About