Các khóa học của ả rập cho trẻ em sẽ được dựa trên sách thích nghi với các: pho sách của Medina. Họ sẽ có thể di chuyển lặng lẽ trong quen mình nhanh chóng với những âm thanh và hình ảnh trong khi học từ vựng đơn giản nhưng rất hữu ích. Chú ý, đây là lớp không phải một lớp chuyên học Kinh koran nhưng thay vì trong ngôn ngữ tiếng ả rập. Chúng tôi sẽ làm với các trẻ em của Koran, nhưng nó không phải với chúng tôi, họ sẽ tìm hiểu toàn bộ kinh Koran nhưng họ sẽ có thể đọc nó. Mục tiêu của chúng tôi thực sự là để làm cho họ độc lập trong khuôn mặt của một ngôn ngữ. Các khóa học của ả rập cho trẻ em là cho con trai và con gái (lớp học), giáo viên của họ sẽ là một giáo dục nhẹ nhàng và rất yêu các học trò của ông nhỏ. Lịch học khóa học của ả rập cho trẻ em ở Tangier Viện sẽ được giống như của bất kỳ trường khác.

Các khóa học của ả rập cho em sẽ nhắm đến phục hồi nó đến một mức độ như vậy mà họ có thể làm quen với các ngôn ngữ mà không có quá nhiều gấp rút hay không, họ cảm thấy thất vọng trong một lớp với khác ma rốc người nói tiếng ả rập, kể từ khi còn rất trẻ.

Các khóa học của ả rập cho em sẽ không vượt quá ba giờ mỗi ngày

Chúng tôi cho rằng nó là đủ biết rằng một số cha mẹ cho thêm bài học cho con cái của họ trong đối tượng khác. Các khóa học của ả rập cho em sẽ diễn ra trong suốt những năm học từ tháng sáu: cam kết là do đó là một cam kết để năm. Các khóa học của ả rập cho trẻ em: – Phí đăng ký: đứa trẻ mới (mỗi năm một lần) – tám năm-năm – Pound (giá như một chức năng của nhà máy in)

About