submit


Kể từ khoảng một tháng và tôi đã bắt đầu làm tôi chán. Tôi không biết bất cứ ai trong góc này và tôi cần có bạn bè hoặc kiến thức mà để dành nhiều thời gian. Tôi là một người phụ nữ và một người sẽ muốn sớm hay muộn để gửi trong không khí với một người đàn ông, nhưng đầu tiên của tất cả, tôi đang tìm cách để làm cho một người với những người đàn ông của thành phố đó vậy mà ông có thể làm cho tôi khám phá thành phố của nó ở mọi ngóc ngách. Tôi hy vọng rằng các chàng trai của thành phố này là cho nhất, xinh đẹp và hài hước để đảm bảo rằng tôi không nhận được chán với họ. Sau đó bạn sống trong khu vực hãy đến và làm cho tôi khám phá môi trường của bạn hàng ngày. Tôi mong muốn được gặp anh

About