Ngược lại với những gì người ta có thể nghĩ đó là không thiếu một người tốt hay kẻ nghiêm trọng cho bạn trên trái đất, họ là hoàn toàn ở khắp mọi nơi. Nó chỉ là rằng đây không phải là những người đến nói chuyện với anh một cách tự nhiên, nơi những người mà bạn dừng lại trên một hẹn hò. Vấn đề đối với rất nhiều phụ nữ đó là cách họ bắt được các cuộc họp không cho phép người đàn ông muốn kinh nghiệm một lịch sử với họ đến nói chuyện với họ. Để gặp một người đàn ông đó phù hợp với bạn, bạn sẽ có hai thứ: đầu tiên là làm cho nhiều cuộc họp (đó có nghĩa là anh sẽ thay đổi thói quen) và thứ hai là bạn cần phải biết những gì bạn đang tìm kiếm, là những gì cho bạn”một chàng trai tốt”và đừng ngần ngại để ngăn chặn các mối quan hệ khi anh cảm thấy đó là mong muốn của bạn bất đồng. Nó được thời gian dài mà tôi và tôi có bình luận này để nói với bạn chúc mừng cho công việc của bạn.

Tôi muốn có ý kiến về video này, Simon Sin (tôi không biết, nếu anh biết)

About