Bạn đã có một tài khoản

Bạn không có một tài khoản

Đăng ký để có thể sử dụng năng này. Bạn trai mới của công chúa đã chỉ cần mời phụ huynh của mình để ăn tối tại của mình, trong khi cô ấy chưa bao giờ gặp. Cô ấy muốn làm một ấn tượng tốt, nhưng không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Bạn có thể giúp cô hoàn hảo đến việc tìm kiếm một món quà, nhưng cũng để nấu một bữa tối ngon trong trò chơi này cho cô gái

About