submit


Thực hiện bộ này của bài tập được một ít phức tạp hơn. Họ sẽ cho phép anh để được thoải mái hơn trong nước. Bạn phải là chủ của không gian của bạn. Đầu tiên, đến đáy vực. Sự quan tâm của bài tập này là để cho phép bạn phải hiểu được chiều sâu của những chậu với những liên hệ của bàn tay của bạn. Đắm mình hoàn toàn và sau đó chạm vào đáy vực với những bàn tay. Bạn cũng có thể chạy một đối tượng (kính đeo mặt nạ) và sau đó cố gắng để bắt nó. Để làm quen với môi trường, điều quan trọng là bạn chấp để có nước trong miệng. Biến hoàn toàn đầu dưới nước, nhưng lần này, giữ miệng mở. Khi bài tập này là thành công, hít một hơi thật sâu và sau đó đưa đầu của mình dưới nước và thổi vào nước thông qua miệng. Lặp lại nhiều lần, nhiều hơn và nhiều hơn và còn, bạn phải cố gắng để hoàn toàn trống rỗng phổi bạn

About