Đây là một phím mà bạn có thể sử dụng với loại trong tiếng ả rập nếu anh không có cài đặt nó trên máy tính hoặc nếu bạn không có chữ ả rập (dán) trên bàn phím.

Ngoài ra, bạn sẽ có thể sửa những gì anh viết bằng cách đặt chuột trong hộp văn bản và sử dụng nó như thường lệ để loại và sửa các văn bản.

Nó có thể hữu dụng để viết tên hay nhỏ từ đầu cho học sinh ở ả rập, đặc biệt là nếu bạn biết làm thế nào nó đã được viết

Anh sẽ giúp đỡ để viết văn bản trong tiếng ả rập khi bạn đang đi từ máy tính của riêng ả rập – ví dụ trong một quán cà phê Internet ở nước ngoài.

Cậu có thể gửi cho chúng tôi một tin nhắn trong tiếng ả rập để nói nếu bạn đã tìm thấy tiếng ả rập này bàn phím hữu ích

Chúng tôi hiểu, ả rập, và chúng tôi sẽ rất vui mừng để đọc câu trong tiếng gõ của chúng tôi trên chính ả rập bàn phím

About