submit


Nó có nghĩa là gì để ‘Gặp’ trong tiếng ả rập tunisia. Từ điển có một bản dịch sang tiếng ả rập tunisia cho ‘để Đáp ứng’: Những lời của phương ngữ tunisia hiển thị trong từ điển này được viết trong ‘chuyển Latin’. Ký hiệu này sử dụng các ký tự trong bảng chữ cái la để tái sản xuất phát âm những từ tiếng ả rập. Nó được sử dụng bởi tunisia để viết tin NHẮN, trò chuyện, hay chia sẻ trên internet. Nó có lợi thế của việc có thể đọc được coi là ả rập, không có phải học tiếng ả rập, và đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng nó trên trang web này. Những lời đang được phát âm như là ở pháp, ngoại trừ các ký hiệu và sau chữ cái đó có riêng của họ phát âm (không có tương đương trong tiếng pháp)

About