Nó có nghĩa là gì để ‘Gặp’ trong tiếng ả rập tunisia

Ký hiệu này sử dụng các ký tự trong bảng chữ cái la để tái sản xuất phát âm những từ tiếng ả rập

Nó được sử dụng bởi tunisia để viết tin NHẮN, trò chuyện, hay chia sẻ trên internet. Nó có lợi thế của việc có thể đọc được coi là ả rập, không có phải học tiếng ả rập, và đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng nó trên trang web này.

Những lời đang được phát âm như là ở pháp, ngoại trừ các ký hiệu và sau chữ cái đó có riêng của họ phát âm (không có tương đương trong tiếng pháp)

About